بررسی ویژگی‌های عملکردی رویشگاه‌های بوته‌ای در اقلیم خشک (مطالعة موردی: جنوب غرب استان اصفهان)

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 37-52

دکتر غلامعلی حشمتی؛ را ضیه صبوحی؛ دکتر مرتضی خداقلی


تحلیل و ارزیابی آسیب پذیری بافت فرسوده و ناپایدار شهر بجنورد در برابر زلزله

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 41-63

یعقوب ابدالی؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ کرامت الله زیاری


مدلسازی وردایی زمانی- مکانی بارش فصلی در ایران مرکزی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 47-71

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ عباسعلی داداشی رودباری


راهبرد توسعه گردشگری پایدار در شهر نی‌ریز با استفاده از تحلیل استراتژیک SOAR

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 51-74

10.29252/grd.2018.1237

محمد حسین سرائی؛ محبوبه نوری؛ زهرا آسیابانی


قابلیت برآورد رطوبت خاک با استفاده از اینرسی حرارتی و داده‌های ماهواره‌ای مودیس (مطالعه موردی: منطقه مرتاضیه)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 55-80

مهدی ابوطالبی نصر آبادی؛ محمد حسین مختاری؛ محمد علی حکیم زاده؛ صلاح شاه مرادی


تحلیل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و توسعه فرسایش خندقی (مطالعه‌ موردی: حوضه دشت‌کهور در استان فارس)

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 53-84

دکترمجتبی یمانی؛ دکترسید محمد زمان¬زاده؛ مهدی احمدی


پهنه‌بندی نواحی مستعد وقوع روانگرایی با استفاده از مدل فازی: شهرستان ابرکوه، استان یزد

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 53-75

دکتر داریوش مهرشاهی؛ نعیمه‌السادات محصل همدانی


مدلسازی زمانی- مکانی سطح تراز آب‌های زیرزمینی دشت جاسک طی سال‌های 1376 الی 1392

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 65-85

مرتضی امیدی پور؛ آتنا معین مهر؛ سیروس هاشمی دره بادامی؛ محمد اسکندری نسب؛ محمد بیرانوند


تحلیل اکتشافی نیازهای اقتصادی جوامع روستایی بر اساس نظر مطلعان کلیدی (مطالعه موردی: استان یزد)

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 73-99

حجت رضایی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ علیرضا دربان آستانه


تاثیر لکه‌های خورشیدی بر بارش فصلی و سالانه با استفاده از آنالیز موجک مطالعه موردی (اصفهان و کاشان)

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 83-106

کمال امیدوار؛ راضیه نادری بنی؛ معصومه نبوی زاده


بررسی روند و پیش بینی بارش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در کاشان

دوره 10، شماره 2، آبان 1401، صفحه 41-53

10.22034/grd.2022.17739.1522

کمال امیدوار؛ نظام تنی؛ محمد جواد ایزدی


بررسی الگوی فضایی شهر و کارآمدی دسترسی‌های شهری (مورد مطالعه شهر دامغان)

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 77-101

دکتر صدیقه لطفی؛ دکتر اسداله دیوسالار؛ عاطفه صرفی