تعداد مقالات ارسال شده  618
 تعداد مقالات رد شده  347
 تعداد مقالات پذیرفته شده  104
درصد پذیرش 17
 تعداد داوران  375

عنوان خلاصه استاندارد: GRDA

ناشر: دانشگاه یزد

صاحب امتیاز: دانشگاه یزد 

ترتیب انتشار: دو فصلنامه (علمی و پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی: ۷ روز

میانگین زمان داوری : ۳ ماه

نرخ پذیرش: ۱6 درصد 

نوع داوری: دو سو ناشناس

رتبه نشریه براساس آخرین ارزیابی وزارت علوم: الف (مشاهده گواهی رتبه)

ضریب تاثیر درپایگاه استنادی علوم جهان اسلام: 0/16  (مشاهده جزئیات)

استفاده از مشابه یابی قبل از ارسال به داوری: دارد (سامانه مشابه یاب متون سمیم نور)

 

 

سیاست انتشار:  دسترسی آزاد به تمامی مقالات

 

 نشریۀ «کاوش‌های جغرافیایی مناطق بیابانی»  به‌طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق «Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)» رعایت می‌کند.

 

 لازم به ذکر است نشریه علمی کاوش‌های جغرافیایی مناطق بیابانی تنها مقالات پژوهشی را بررسی و پس از داوری به چاپ می رساند.

 

به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 676 هیأت رئیسه دانشگاه یزد (مورخ 28 /02 /1400) هزینه مصوب پردازش مقاله به صورت زیر است:

هزینه انتشار: 

 3000000 ریال( 1500000 ریال هنگام پذیرش مقاله و 1500000 ریال موقع چاپ)

 شماره حساب: 2007518687، بانک تجارت (کد 20075) شعبه دانشگاه یزد، به نام درآمد انتشارات دانشگاه یزد

(لینک واریز: https://yazd.ac.ir/epay/press)

 

"نشریه کاوش‌های جغرافیایی مناطق بیابانی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) می باشدو از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید."

  نشریه کاوش‌های مناطق بیابانی عطف به نامه شماره ۷۹۹ مورخ ۲۰/۱۱/  ۱۳۹۹ با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران همکاری دارد.

 

نشریه کاوش‌های جغرافیایی مناطق بیابانی، پذیرای مقالات علمی در حوزه جغرافیای انسانی اعم از شهری، روستایی، سیاسی، فرهنگی، گردشگری و حوزه جغرافیای طبیعی اعم از ژئومورفولوژی و اقلیم شناسی و حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، صرفا مربوط به مناطق بیابانی ایران و جهان می باشد. 

شماره جاری: دوره 11، شماره 1، تیر 1402 

نقش پیکربندی فضایی شبکه خیابانی شهر جیرفت در گسترش اپیدمی COVID-19

صفحه 36-50

10.22034/grd.2022.18058.1527

زهرا افضلی گروه؛ عیسی پیری؛ امیررضا خاوریان گرمسیری؛ احمد پوراحمد


بررسی و تحلیل توسعه شهری خامشهرها در سازمان فضایی استان سمنان

صفحه 121-142

10.22034/grd.2023.19930.1573

اسماعیل نجفی؛ سعید زنگنه شهرکی؛ کرامت الله زیاری؛ علی حسینی


کمی سازی، چالش اولیه ارزیابی و مدیریت ریسک خشکسالی

صفحه 192-206

10.22034/grd.2023.20370.1588

سوسن حیدری؛ مصطفی کریمی؛ قاسم عزیزی؛ علی اکبر شمسی پور


ابر واژگان