اهداف و چشم انداز

اهداف اصلی نشریه:

هدف از انتشار این نشریه پاسخگویی به نیاز محققین حوزه مناطق بیابانی است. پهنه­ های بیابانی بخشی از کشور ما و کمربندی از کشورهای روی زمین را پوشش داده است. این مناطق از ظرفیت ­های بالایی برخوردارند. علوم جغرافیایی با توانمندی­ های خود و رویکرد هم افزایی که دارند می ­توانند امکان بهره­ گیری از این ظرفیت­ ها را فراهم نمایند. انعکاس این توانمندی ها در نشریه کاوش های جغرافیائی مناطق بیابانی هدف اصلی انتشار این نشریه است.

اهداف فرعی نشریه:

 

- فراهم نمودن زمینه چاپ تحقیقات حوزه مناطق بیابانی در همه زمینه های جغرافیائی

- جلب نظرات اندیشمندان این حوزه و تضارب آرا در مسایل تخصصی مناطق بیابانی

-  تجمیع نتیجه تحقیقات حوزه مناطق بیابانی در ابعاد طبیعی، انسانی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی

- معرفی مراکز پژوهشی تخصصی حوزه مناطق بیابانی در سراسر جهان

 

حوزه موضوعی نشریه:

- جغرافیای انسانی (شهری، روستایی، سیاسی، فرهنگی، گردشگری صرفا مربوط به مناطق بیابانی ایران و جهان)

- جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی، اقلیم شناسی و حوزه محیط زیست و منابع طبیعی صرفا مربوط به مناطق بیابانی ایران و جهان)