درباره نشریه

بر اساس ابلاغیه شماره 91/68/38 مورخ 1391/03/08 نشریه کاوش‌های جغرافیایی مناطق بیابانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز چاپ یافته است. طی نامه شماره 92/16985 در تاریخ 1392/06/27 از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان نشریه از کاوش های جغرافیایی دانشگاه یزد به کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی تغییر نام یافت. همچنین این نشریه بر اساس ابلاغیه شماره 3/18/55478 مورخ 1397/03/19 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  درجه علمی-پژوهشی دریافت نمود.

اولین شماره این نشریه در بهار و تابستان 1392 منتشر گردید. به دستور کمیسیون نشریات وزارت علوم در سال های 1395 و 1396 شماره ای از این نشریه منتشر نگردید. با تغییرات صورت گرفته این نشریه مجددا از سال 1397 شماره های خود را منتشر کرده است.   

نشریه کاوش‌های جغرافیایی نتیجه علاقه و تلاش گروه جغرافیای دانشگاه یزد و همکاری ارزشمند کاوش گران عرصه مطالعات جغرافیایی مناطق بیابانی، برای به ثمر نشستن حاصل تحقیقات و کاوش های اندیشمندان این حوزه است. استمرار این حرکت علمی منوط به همکاری محققین توانمند کشورمان در ارائه و ارسال مقالات پژوهشی و اصیل می باشد. امیدواریم بتوانیم با همیاری و همکاری شما عزیزان این مسئولیت خطیر را به خوبی به سرانجام رسانیم. در این مسیر جمع گردآمده در این نشریه از تیمی ورزیده در هیات تحریریه، گروه دبیران و مسئولین نشریه و کادر اجرائی به قرار زیر همکاری می پردازند. مشخصات نشریه به قرار زیر است:

 

توالی انتشار نشریه دوفصلنامه می باشد که در بتدای هر فصل (بهار و پاییز) در وبگاه نشریه منتشر می گردد.

 

عنوان نشریه: کاوش های جغرافیائی مناطق بیابانی

نوع نشریه: دو فصلنامه علمی

صاحب امتیاز: دانشگاه یزد

2345-332X:شاپا چاپی

شاپا الکترونیکی: 7009-2588

مدیر مسئول: دکتر کمال امیدوار

سردبیر: دکتر محمدحسین سرائی

مدیر اجرایی: دکتر عاطفه شهبازی

نوع داوری: دو سو ناشناس

اخلاق نشر: نشریه کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

سامانه مشابهت یاب: سمیم نور.

برای جلوگیری از سرقت ادبی از سامانه سمیم نور برای شناسایی مقالات فارسی استفاده می شود. کلیه مقالات پذیرفته شده توسط سمیم نور از نظر سرقت ادبی بررسی می شود.

مجوز انتشار و حق مولف: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

سیاست دسترسی آزاد: این نشریه  به صاحب امتیازی دانشگاه یزد؛ به‌طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق «Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)»  رعایت می‌کند. حق نشر برای نویسندگان محفوظ خواهد بود و آنان می‌توانند مقالاتشان را  آرشیوسازی کنند. این بدین معنی است که از این مقالات به‌راحتی می‌توان استفاده کرد؛ مادامی که به آن‌ به‌درستی استناد شود.

قوانین کپی رایت: تحت مجوز دسترسی آزاد ، نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می کنند ، اما به هر کسی اجازه می دهند محتوای خود را بارگیری، استفاده مجدد،  چاپ مجدد، اصلاح، توزیع و/ یا کپی کند ، به شرط اینکه نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند.  

شبکه های اجتماعی: Linked in, Academia

پایگاههای نمایه شده: Google Scholar, ISC و غیره

آدرس: دانشگاه یزد- ساختمان استقلال- دفتر نشریات

پست الکترونیک: kavoshgeo@journals.yazd.ac.ir