اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 198
تعداد پذیرش 55
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 101
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 52

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 36
تعداد مشاهده مقاله 7288
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4838
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
درصد پذیرش 28 %