اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 224
تعداد پذیرش 64
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 111
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 55

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 44
تعداد مشاهده مقاله 12821
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10218
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
درصد پذیرش 29 %