راهنمای نویسندگان

 در تکمیل فرم برخط (آنلاین) مشخصات نویسندگان در سامانه دقت لازم به‌ عمل آید. لازم به ذکر است، به هیچ عنوان امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد.

نویسندگان محترم دقت فرمایند که تنها چکیده کوتاه انگلیسی خود را به صورت بر خط در سامانه وارد کنند. لطفا در فایلی جداگانه چکیده مبسوط انگلیسی خود را به همراه فایل مشخصات نویسندگان و فایل اصل مقاله در سامانه بارگزاری کنند.

  • برای دریافت الگوی چکیده مبسوط انگلیسی اینجا کلیک کنید.

رعایت موارد ذیل در نگارش مقاله‌هایی که برای چاپ به نشریه علمی کاوش‌های جغرافیایی مناطق بیابانی ارسال می‌گردد ضروری است. لذا از مؤلفین گرامی تقاضا می‌شود جهت جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع نشریه، هنگام ارسال مقالات به نکات زیر توجه فرمایید:

مقاله باید حاصل کار پژوهشی و علمی باشد و قبلأ در نشریه دیگری اعم از داخلی یا خارجی و یا مجموعه مقالات همایشها و مجامع علمی چاپ نشده باشد و یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.

نشریه از پذیرش مقالات تکراری از حیث موضوع و یا کاربرد روش و تکنیک در موقعیت‌های مختلف معذور است.

نشریه از مقاله های مستخرج از رساله دکتری، پایان نامه های برجسته و همچنین طرح های تحقیقاتی مستقل در صورتی که با رعایت اصول و روش تحقیق در حوزه مربوطه باشد، استقبال می کند.

زبان رسمی نشریه، فارسی است امّا مقالات به زبان انگلیسی نیز قابل بررسی است.

مقاله باید دارای انشایی روان و از نظر دستور زبان و آیین نگارش بدون اشکال باشد.

متن مقاله باید در قالب Microsoft Word و حداکثر 16 صفحه به سامانه نشریات دانشگاه یزد به آدرس ذیل http://grd.yazd.ac.ir/ ارسال شود.

مسئولیت صحت مطالب به عهده نویسنده(گان) است.

هیأت تحریریه در رد و ویرایش مقالات مجاز است.

عدم رعایت شیوه نامه فوق موجب تأخیر در پذیرش و رفت و برگشت‌‌های مکرر و زمان‌بر مقاله خواهد شد.

 برای دریافت فرم تعهدنامه اخلاقی و فرم تعارض منافع کلیک نمایید.

مشخصات بخش‌های مختلف مقاله

- معرفی نویسنده یا نویسندگان: شامل نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، رشته تحصیلی، محل خدمت، عنوان، تاریخ و محل انجام تحقیق، نشانی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی، شماره تلفن همراه، پست الکترونیکی در یک صفحه جداگانه نوشته و نویسنده مسئول همراه با پست الکترونیکی مشخص شود. لازم به ذکر است، به هیچ عنوان امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد.

- عنوان مقاله: عنوان مقاله باید کوتاه و روان باشد.

- چکیده فارسی: باید در عین مختصر بودن، به‌روشنی گویای محتوای مقاله باشد. متن چکیده در یک پاراگراف نوشته شود.

- کلمات کلیدی: بعد از متن چکیده‌های فارسی و انگلیسی (به ترتیب الفبایی کلمات)، نوشته شود.

1- مقدمه. 

2- مبانی نظری (مروری بر مطالعات گذشته، حداقل 3 رفرنس از سال 2020 به بعد باشد)

3- روش تحقیق (معرفی منطقه مورد مطالعه، روش تحقیق)

4- یافته‌ها و بحث (ارایه یافته، تفسیر نتایج و بحث).

5- جمع بندی و نتیجه گیری.

6- سپاسگزاری: در این قسمت از تأمین کنندگان بودجه و امکانات و اشخاص دیگر که در انجام تحقیق کمک کرده‌اند، قدردانی می‌شود (اختیاری).

  • منابع (شیوه APA): (تمام منابع در انتهای مقاله باید به انگلیسی باشند). لازم است نویسندگان محترم  از منابع به روز داخلی و خارجی (حداقل 3 منبع که انتشار آن مربوط به 3 سال اخیر باشد) در متن مقاله استفاده کنند. همنچنین توصیه می شود به مقالات زبان های خارجی منتشر شده در نمایه بین المللی مانند  ISI و Scopus  و... باشند، بنابر ضرورت های پژوهشی ارجاع دهند. مقالاتی که ارجاع به مقالات نمایه شده بین المللی نداشته باشند در اولویت چاپ قرار نخواهند داشت.
  • همچنین منابع انتهایی مقاله همگی باید به زبان انگلیسی باشد. لذا منابع فارسی به انگلیسی برگردانده شود. ضروری است در انتهای منابع فارسی که به انگلیسی برگردان شده است عبارت (In Persian) در انتهای منبع داخل پرانتز ذکر شود. درج شناسه DOI (درصورت وجود) در انتهای هر رفرنس الزامی است.

الف- منابع داخل متن (لازم است معادل انگلیسی اسامی در پاورقی درج گردد):

 نحوه ارجاعات داخل متن مقاله به صورت فارسی و همراه با سال انتشار نگارش ‌شود.

برای یک نویسنده در انتهای متن:

تا راه حلی برای مسائل مشتریان باشد (کرنی فریدریک ،2010).

دو نویسنده در انتهای متن:

عملکردشان مشکل و پیچیده می‌باشد (هریس و موس شولدر، 1996).

بیش از دو نویسنده در انتهای جمله:

خدمات با مشتری را ایفا می‌کند (اسلک  و همکاران، 2008 ).

بیش از دو نویسنده در ابتدا یا وسط جمله:

چند کانالی پژوهش کونوس و همکاران  (2008) می باشد.

نویسنده در ابتدا یا وسط جمله:

بلری وکاتسلی (2009)، در پژوهشی تحت عنوان

ب- منابع انتهای متن (بایستی به صورت انگلیسی درج گردد):

1. کتاب تألیفی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ نشر). نام کتاب، محل انتشار، ناشر.

.Author, A. A., & Author, B. B. (2013).Title of book. Location: Publisher

2. مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ نشر). "عنوان مقاله". نام مجله سال چاپ (شماره چاپ): صفحات مقاله.

.Author, A. A., Author, B. B., & Author. C. C. (2013). Title of article.Title of Journal, volume, page-number

3- منابع اینترنتی

.Author, A. A. (2013). Title of webpage: Subtitle if needed, Retrieved Month day, year, from source

NCAA Committee on Sportsmanship and Ethical Conduct. (2012). Operations plan: Strategic planning and budgeting for the 2012and 2013Academic Years. Retrieved February 9, 2012, fromhttp://www1.ncaa.org/membership/governance/assoc-wide/ sportsmanship_ethics/index.html

4- منابع فارسی که ترجمه می شوند

.(Author, A. A., Author, A. (2008). Title of article. Title of Journal, volume, page-numbers, (in Farsi

11- چکیده مبسوط (انگلیسی): چکیده انگلیسی مقالات به صورت چکیده مبسوط ساختاریافته Structured Extended Abstract (یعنی چکیده‌ای شامل 750 تا 1000 واژه و به تفکیک شامل: 1- هدف و مقدمه، 2- روش شناسی، 3- یافته‌ها، 4- بحث و نتایج).

Title

Introduction

Methodology

Discussion and Results

Conclusion

Keywords

نحوه نگارش

عنوان فارسی

B Lotus 14- Bold

عنوان لاتین

Times New Roman 16-Bold

نام و نام خانوادگی نویسنده

B Lotus 11

چکیده لاتین

Times New Roman 12

چکیده فارسی

B Lotus 11

متن مقاله لاتین

Times New Roman 12

متن مقاله فارسی

B Lotus 13

پاورقی لاتین

Times New Roman 10

سرفصل های اصلی

B Lotus 13- Bold

منابع و مآخذ لاتین

B Yagut 11

پاورقی فارسی

B Lotus 10

عنوان جداول، نمودارها و تصاویر

B Lotus 12- Bold

اعداد داخل جداول

B Lotus 9

منبع جداول، نمودارها و تصاویر به فارسی

B Lotus 9

سر فصل اصلی جداول

B Lotus 12-Bold

منبع جداول، نمودارها و تصاویر به لاتین

Times New Roman 8

سر فصل فرعی جداول

B Lotus 9-Bold

مشخصات صفحه

5.36  cm

Top

5.36 cm

Bottom

4.5 cm

Left

4.25 cm

Right

 

 

اندازه صفحه

29.7 cm

Height

21 cm

Width

 

جدول: عنوان جدول در بالا و با فرمت وسط‌چین نوشته و گویای نتایج مندرج در آن باشد. دقت شود که در تدوین جدول اعدا به فارسی نوشته شود و از ممیز فارسی استفاده شود مطابق جدول زیر:

جدول 1- .............

.........

........

.....

0/000

0/822

.....

2/01

0/678

.....

0/002

5/76

......

0/00

889/0

.....

0/00

769/0

......

1/57

2/078

......

0/003

0/8

......

0/004

0/860

.........

 

شکل: در ترسیم شکلها به این صورت به صورت group شده در مقاله گنجانده شود تا از جابجا شدن ان جلوگیری شود.

 

سایر موارد

دستورهای نقطه‌گذاری در نوشتار متن رعایت شود. مثلاً گذاشتن فاصله قبل از نقطه (.) و ویرگول (،) و علامت سوال (؟) لازم نیست، ولی بعد از آن‌ها، درج یک فاصله لازم است. رعایت نیم‌فاصله در کلمات ترکیبی و جمع مانند اندازه‌گیری، شده‌اند، می‌شود، می‌توان و ... ضروری است.

معادله‌ها در متن مقاله باید به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره‌گذاری شوند.

واحد‌های استفاده شده در متن مقاله باید در سیستم بین‌المللی متریک (SI) باشد.

شماره پاورقی‌ها در هر صفحه باید از عدد یک آغاز شوند.

معادل لاتین اسامی و توضیح اصطلاحات تخصصی یا نامفهوم در پاورقی هر صفحه ذکر شود.