پرسش‌های متداول

چگونه می توان با دست اندرکاران نشریه در تماس بود؟

کاربران محترم می توانند از طریق سامانه و ایمیل نشریه با دست اندرکارن نشریه در تماس باشند. بنابراین هر گونه سوال یا پیشنهاد باید از طریق سامانه و یا ایمیل نشریه طرح شود. پاسخ گویی به این موارد نیز به شکل مکتوب و از طریق سامانه یا ایمیل نشریه صورت می گیرد.

مدت زمانی که یک مقاله جهت داوری طی می کند چه مقدار است؟

این مدت زمان بستگی به مراحل طی شونده و تعداد مراحل ویرایش آن دارد. اگر مقاله در مرحله اول پذیرش نگردد حداکثر زمان پاسخ دو هفته می باشد. در غیر این صورت زمان طی شدن مراحل وابسته به زمان پاسخ گویی داوران و مراحل بررسی می باشد و حداکثر شش ماه به طول می انجامد.

مقاله خود را چگونه برای نشریه ارسال کنیم؟

با مراجعه به سامانه نشریات دانشگاه یزد، به آدرس: http://journals.yazd.ac.ir
و سپس انتخاب نشریه کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی  به آدرس: http://grd.yazd.ac.ir/
و ثبت نام در این سامانه، رمز ورود به سامانه به صندوق پست الکترونیکی که در سامانه ثبت کرده اید ارسال خواهد شد. از این رمز می توانید برای هر بار ورود به سامانه استفاده کنید. با استفاده از نام کاربری و رمز عبور می توانید در قسمت ارسال مقاله، مقاله را در سامانه بارگذاری کرده و تایید و ارسال نمایید.
توجه: ممکن است نامه در قسمت SPAM، صندوق پست الکترونیکی شما قرار گرفته شده باشد.

فرآیند ارزیابی مقاله ها چگونه است؟

فرآیند ارزیابی مقاله های ارسال شده به نشریه کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی شامل مراحل زیر است:
1- بارگذاری و ارسال مقاله در سامانه نشریات دانشگاه، نشریه کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی
2- بررسی اولیه توسط سردبیر و ارجاع به دبیر تخصصی و تعیین تکلیف مقاله به دو وضعیت زیر:
الف) رد مقاله به علت در اولویت پذیرش نبودن مقاله
ب) تایید برای ارسال به داوری
3- بررسی مقاله توسط کارشناس نشریه از نظر رعایت چارچوب ظاهری مورد نظر نشریه و اقدام به دو صورت زیر:
الف) تایید رعایت چارچوب صوری نشریه و اعلام آمادگی مقاله برای ارسال به داوری
ب) بازگشت به نویسنده جهت اصلاح و ارسال مجدد مقاله
4- تعیین داوران و ارسال مقاله به دو داور
5- دریافت نظرات داوران در وضعیت های زیر:
الف) تایید مقاله توسط دو داور بدون اصلاحات.
ب) رد مقاله توسط دو داور، در این وضعیت مقاله رد خواهد شد.
ج) تایید مقاله توسط یک داور و رد آن توسط داور دوم، در این وضعیت مقاله برای داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس بند الف و ب، تصمیم گیری می شود.
د) در صورتی که هر دو داور برای مقاله اصلاحات در نظر گرفتند، نظرات داوران به نویسنده (گان)، به منظور اصلاح و ارسال مجدد مقاله اعلام می شود.
6) پس از این که مقاله بر اساس نظرات داوران اصلاح و توسط نویسنده مسئول مقاله مجدداً به نشریه ارسال شد، مقاله به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی ارسال می شود.
7) بررسی نظر داور تطبیقی در جلسه هیات تحریریه و تصمیم گیری نهایی در مورد مقاله به صورت گزینه های زیر.
الف) تایید مقاله در جلسه هیات تحریریه، اعلام پذیرش مشروط به انجام هر گونه اصلاحات مورد نظر نشریه.
ب) درخواست اصلاحات مد نظر اعضای هیات تحریریه.
ج) رد مقاله توسط اعضای هیات تحریریه.