ارائه الگوی بهینه مکان‌یابی پارکینگ با استفاده از مدل تحلیل شبکه و سامانه اطلاعات جغرافیائی فازی در منطقه 2 شهر یزد

شناسنامه علمی شماره

چکیده

امروزه افزایش تعداد اتومبیل و سفرهای درون شهری بخش مرکزی شهرهای بزرگ را با کمبود فضای پارک و افزایش حجم ترافیک عبوری و همچنین کاهش ضریب روانی ترافیک مواجه کرده است. این مسئله زمانی به شرایط حادی تبدیل می­شود که پارکینگ­های عمومی که نقش کلیدی را در تسهیل وضع حمل ونقل شهری را برعهده دارند، دارای استقرار نامناسب با دیگر عناصر شهری باشند. پس انتخاب محل پارکینگ­های عمومی یکی از مسائل کلیدی در شهرهای بزرگ محسوب می­شود. انتخاب مکان بهینه برای استقرار این عنصر شهری براساس معیارهای مختلف با توجه با شرایط مکانی منطقه مورد مطالعه، قابل بررسی است. در این پژوهش سعی شده از شاخص­های از قبیل: فاصله از مراکز جذب، فاصله از معابر، تراکم جمعیت، ارزش ملک، عمر بنا، مالکیت، مکان­های تاریخی ثبت شده در قالب مدل ANP با استفاده از توابع همپوشانی سیستم اطلاعات جغرافیایی مکان بهینه برای استقرار پارکینگ ارایه شود. اطلاعات و داده­های پژوهش حاضر از طریق کتابخانه­ای و میدانی تهیه شده است. در تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزارهای ARC GIS وSuper Decision  و همچنین Expert Choice استفاده گردیده است. نتایج بررسی نشان می­دهد که بیشتر پارکینگ­های کنونی منطقه در محل مناسبی استقرار پیدا نکرده­اند، بنابراین قادر به پاسخ گویی به نیاز حمل و نقل منطقه نیستند. نکته قابل توجه این پژوهش تمایل شدید این عناصر شهری به قرارگیری در مجاورت معابر اصلی شهر با توجه به قرارگیری مناطق جاذب سفر در محدوده معابر شریانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model locate public parking provided by using ANP model and GIS FUZZY CASE STUDY: The second area of Yazd

چکیده [English]

Today, increasing numbers of cars and travel within the city center of major cities with a shortage of park space and increased traffic volume passing traffic and to reduce the psychological coefficient is hampering. This problem becomes acute when the condition that public parking is a key role in facilitating conditions are responsible for urban transport With other elements of the urban are inappropriate. Then selecting the location of public parking in cities is one of the key issues.
Selecting the optimum location for the establishment of an urban element based on different criteria depending on the location of the study area can be verified. In this study, we use indicators such as: distance from the center, away from roads, population density, property value, the life, property, historic sites recorded in the ANP model using GIS overlay functions, the optimal location parking will be provided for the establishment. Information and data through library research, field, and also the range of 100 questionnaires have been developed. The analysis of data from ARC GIS and Super Decision and Expert Choice software is used. The results show that Most of the current parking area has not been established in place and able are not to respond to the needs of transport. Notable, this study  intense interest in the position of urban elements in the vicinity of the city's main thoroughfares  Due to the The arterial streets are in the range of exposure to attractive regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public parking
  • Location
  • ANP
  • GIS FUZZY
  • Yazd