تحلیل الگوی توزیع و تمرکز اشتغال در استان‌های مناطق خشک مورد: استان بوشهر

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 279-296

محمود قدیری؛ حسن حکمت نیا؛ فاطمه خجسته


بررسی نقش پروژه‌های بهسازی بافت باارزش در توسعه کالبدی روستاهای استان یزد

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 301-328

بهنام متوسلی؛ علیرضا میرجلیلی


بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر یزد)

دوره 10، شماره 2، آبان 1401، صفحه 152-158

10.22034/grd.2022.2758

سید ولی الله میرحسینی؛ حسین خادمی؛ حمید رضا آخوندی


ارزیابی دینامیک برخان‌های بند ریگ کاشان در بازه زمانی 2013 تا 2019

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-18

قاسم لرستانی؛ علی شهریار


ارزیابی چارچوب تاب‌آوری معیشتی در برابر تغییرات اقلیمی (محدوده مورد مطالعه: روستاهای منطقه گردشگری سامان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

10.22034/grd.2024.20259.1583

صادق مختاری؛ حسین فراهانی؛ جمشید عینالی؛ مهدی چراغی


تحلیل آماری وارونگی دمایی و انواع آن در شهر بیرجند با استفاده از شاخص شدت وارونگی

دوره 11، شماره 1، تیر 1402، صفحه 18-35

10.22034/grd.2023.19083.1553

زینب دولتشاهی؛ مهری اکبری؛ بهلول علیجانی؛ میثم طولابی نژاد


بازآفرینی شهری از محتوا تا اقدام؛ تحلیل تصمیمات مدیریت شهری مشهد در بافت فرسوده در باز زمانی 1378-1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

10.22034/grd.2023.19160.1554

فائزه زراعتکار؛ مصطفی امیرفخریان؛ امیدعلی خوارزمی


نقش پیکربندی فضایی شبکه خیابانی شهر جیرفت در گسترش اپیدمی COVID-19

دوره 11، شماره 1، تیر 1402، صفحه 36-50

10.22034/grd.2022.18058.1527

زهرا افضلی گروه؛ عیسی پیری؛ امیررضا خاوریان گرمسیری؛ احمد پوراحمد


بررسی اثر تغییرات پوشش اراضی بر دمای سطح زمین در دشت یزد

دوره 9، شماره 2، آبان 1400، صفحه 43-66

فهیمه عربی علی آباد؛ محمد زارع؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری


ارزیابی شاخص های هوشمندسازی در شهر یزد با استفاده از مدل ANP و تحلیل های GIS

دوره 9، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 45-64

علی حسن آبادی؛ سید علی المدرسی؛ احمد استقلال


آشکار‌سازی تغییرات زمانی-مکانی بارش‌های جنوب شرق ایران

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 47-65

احمد مزیدی؛ وحید سلامتی هرمزی؛ کمال امیدوار؛ غلامعلی مظفری


آشکارسازی مناطق برداشت، انتقال و رسوب‌گذاری عرصه میراث جهانی بیابان لوت در بازه زمانی 2019 تا 2020

دوره 11، شماره 1، تیر 1402، صفحه 51-66

10.22034/grd.2023.19259.1557

صمد فتوحی؛ حسین نگارش؛ رقیه دلارام؛ مسعود سیستانی بدوئی؛ محمد ذبیحی نژاد


تحلیل وضعیت فضاهای آموزشی مدارس ناحیه 2 کرمان

دوره 9، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 65-86

حسین غضنفرپور؛ صادق کریمی؛ مصطفی خبازی؛ محسن پورخسروانی


مدل پارادایمی ‎مدیریت ‎نواحی مادرشهری با استفاده از نظریه تئوری زمینه ای نمونه موردی: ناحیه ی مادرشهری مشهد

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 65-83

ستاره تازه دل؛ سیدمسلم سیدالحسینی؛ اسماعیل شیعه؛ کیومرث حبیبی


بررسی و تحلیل اقلیم کشاورزی برنج در شهرستان لنجان

دوره 9، شماره 2، آبان 1400، صفحه 67-86

کمال امیدوار؛ صفورا رجبی؛ مهران فاطمی