دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-218 
تعیین دقت مدل SEBS در برآورد تبخیر و تعرق واقعی در منطقه یزد

صفحه 1-16

مریم حیدر نژاد؛ دکترمحمد زارع ارنانی؛ مجتبی پاک پرور


ارزیابی توسعه پایدار شهری در شهر زابل با تأکید بر رویکرد CDS

صفحه 159-183

فرضعلی سالاری سردری،؛ سید دانا علی­زاده،؛ مریم بیرانوندزاده،