ارزیابی تاثیر عوامل محیطی بر ساماندهی نواحی شهری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP): مطالعه موردی نواحی شهر سمنان

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان،

2 دانشجوکارشناسی ارشد جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان،

چکیده

 
 
ساماندهی نواحی شهری یکی از تصمیمات پیچیده و در عین حال حساس می­باشد که توجه به آن از دیدگاه جغرافیایی مهم است. استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در تصمیم گیری­های مهم شهری، قابلیت اطمینان تصمیم­گیری را افزایش می­دهد. لذا این تحقیق با هدف ارائه یک رویکرد جدید در ساماندهی نواحی شهری سمنان و کمک به تصمیم گیران شهری در اولویت­بندی نواحی مناسب و ساماندهی آن با کمک روش تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی و استنباطی استفاده شد. جهت وزن­دهی معیارها و پارامترهای مربوط، از مدل سلسله مراتبی AHP به دو روش استفاده از دانش کارشناسانو استفاده از مدل­های ریاضی استفاده گردیده است. در روش اول از نظریات و تجربیات کارشناسان و اساتید مجرب و در روش دوم از نرم افزار Export choice استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که شرایط اقلیمی به موازات سایر عوامل محیطی از مهم­ترین عوامل مؤثر در شکل­گیری و تکوین و تداوم حیات شهری سمنان به شمار می­آید. به منظور ساماندهی در سه ناحیه شهر سمنان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، ناحیه 1 (اولویت اول) و ناحیه 2 (اولویت سوم) و ناحیه 3 در اولویت دوم برای برنامه­ریزی در جهت بهبود شرایط محیطی اولویت­بندی شده­اند. بنابراین به منظور بهسازی و نوسازی نواحی شهری سمنان لازم است که اوضاع اقلیمی متناسب با محیط مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Environmental Factors on the Organization of Urban Areas Using the Analytical Hierarchy Process (AHP): A Case Study of Urban Areas of Semnan

نویسندگان [English]

  • SAEID KAMYABI 1
  • MAHDIYA ZOLFAGHARKHANIYAN 2
چکیده [English]

Organization of urban areas is a  complex decision to make and  an essential measure to take from the geographical point of view. Using the Analytical Hierarchy Process in Urban organization is of importance since it serves as a decision to increase reliability. This study aims at providing a new approach in organizing  urban areas in the city of Semnan and helping decision makers prioritize areas to organize. The  study take into account the environmental factors that influence the organization of urban areas surveyed through a hierarchical analysis (AHP) and the ARC/GIS environment software to prioritize urban areas. The research process includes data collection, calculations and statistical analysis, data entry into GIS, clustering and valuation standards. Also, the information obtained from corresponding experts has been incorporated. The research results show that of the environmental factors, climate can have the greatest impact on the organization of the city. Attention to the climatic conditions in the design of buildings and other accommodations and relying on technology cause harmony with the natural conditions of their environment and the identity of the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizing
  • Improving
  • Climate
  • Multi-criteria
  • Decision making
  • AHP
  • Semnan