کلیدواژه‌ها = استان فارس
تحلیل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و توسعه فرسایش خندقی (مطالعه‌ موردی: حوضه دشت‌کهور در استان فارس)

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 53-84

دکترمجتبی یمانی؛ دکترسید محمد زمان¬زاده؛ مهدی احمدی


تحلیل پدیده گرد و غبار در جنوب و مرکز استان فارس

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 85-114

دکترکمال امیدوار؛ زهرا امیدی،