تبیین نقش مکان های سوم در پایداری اجتماعی شهر اصفهان

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 217-237

هاجر ناصحی؛ حمید صابری؛ صفر قائد رحمتی؛ احمد خادم الحسینی


شناسایی مهم‌ترین عوامل پایداری و ناپایداری روستاهای شهرستان زرین دشت

دوره 9، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 219-240

محسن شایان؛ سیروس قنبری؛ جواد بذرافشان


تحلیل اکتشافی الگوی توزیع فضایی فقر قابلیتی در شهر نورآباد ممسنی

دوره 9، شماره 2، آبان 1400، صفحه 225-243

محسن احدنژاد؛ میلاد حسنعلی زاده


تبیین نقش بوم‌گردی در توسعه جوامع روستایی (مورد مطالعه: روستای افین)

دوره 9، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 241-257

مهدی مودودی ارخودی؛ سجاد فردوسی


تحلیل کیفی مکان گزینی کاربری های ورزشی نواحی شهر زاهدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22034/grd.2024.21107.1602

حمیدرضا رخشانی نسب؛ سهیلا عنانی؛ مجتبی سلیمانی دامنه


نقش تسهیل گری فرآیندهای اجتماع محور در توانمند سازی اقتصادی محلات پیرا شهری زابل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22034/grd.2024.20842.1595

اعظم بردبارگلوی؛ سیروس قنبری


پایش تغییرات طوفان‌های گرد و غبار و ارتباط آن‌ها با شاخص نوسان اطلس شمالی (NAO) در ایستگاه‌های منتخب غرب و جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22034/grd.2024.21203.1608

فاطمه وطن پرست قلعه جوق؛ برومند صلاحی


آینده پژوهی فقر شهری در بافت های تاریخی با تأکید بر رویکرد توانمندسازی مورد پژوهی: بافت تاریخی شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.22034/grd.2024.20272.1584

علیرضا صمدی؛ آزاده اربابی سبزوایی؛ حمید رضا جودکی؛ طوبی امیرعضدی؛ فاطمه ادیبی سعدی نژاد


تحلیل اثرات بادهای 120 روزه و طوفان‌های گردوغبار بر زیست‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان هیرمند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

10.22034/grd.2024.20084.1578

مرضیه علیصوفی؛ صادق اصغری لفمجانی؛ حمید حیدری مکرر؛ محمد پیرانی


بررسی نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی در گردشگری پایدار و حفظ فرهنگ بومی (شهر میبد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.22034/grd.2024.21007.1599

سعیده مؤیدفر؛ زهره دهقان‌پور؛ علیرضا پاک گوهر؛ مطهره دهقانی