امکان‌سنجی احداث نیروگاه‌های بادی در شمال استان سیستان و بلوچستان از دیدگاه شرایط اقلیمی و محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آب و هوا شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استاد اقلیم شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استادیار اقلیم شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.29252/grd.2018.1471

چکیده

کشور ایران پرجمعیت‌ترین کشور منطقه خاورمیانه است بنابراین درروند توسعه خود نیاز به افزایش انرژی دارد و ضرورتاً می‌بایست در برنامه‌ریزی توسعه خود جایگاه ویژه­ای را برای تأمین انرژی‌های تجدید پذیر در نظر داشته باشد. در این میان، باد به‌عنوان یکی از مظاهر انرژی­های نو از جایگاه ویژه­ای با توجه به منابع داده‌های بادی و شرایط توپوگرافی در کشور ایران برخوردار است. در این پژوهش برای تعیین مکان­های مناسب جهت احداث نیروگاه بادی در شمال استان، از فرایند تحلیل سیستم فازی برای وزن دهی به لایه­ها انتخاب گردید. از سامانه اطلاعات جغرافیایی، به‌منظور تحلیل فضایی و همپوشانی لایه­ها استفاده شد و بعد از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، شمال­ استان سیستان و بلوچستان ازنظر قابلیت احداث نیروگاه بادی به چهار سطح عالی به مساحت 49/714245 هکتار، خوب به مساحت 02/130412 هکتار، متوسط به مساحت 31/163565 هکتار و ضعیف به مساحت 25/638829 هکتار تقسیم گردیدند. درنهایت با نحوه آرایش چیدمان توربین بادی 100 کیلو­واتی در منطقه پژوهش نزدیک به  307106 توربین بادی قابل‌نصب می‌باشد. دوره بازگشت سرمایه حدود شش سال و هفت ماه برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Feasibility Study of Constructing Wind Power Plants in the North of Sistan and Baluchestan Province from a Climatological and Environmental Point of View

نویسندگان [English]

  • Azizoallah Goharnia 1
  • Mahmood khosravi 2
  • Mohsen Hamidianpour 3
1 MS in Climatology, Department of Climatology, University of Sistan and Baluchestan,Zahedan, Iran
2 Professor in Climatology, Department of Climatology, University of Sistan and Baluchestan,Zahedan, Iran
3 Assistant professor in Climatology, Department of Climatology, University of Sistan and Baluchestan,Zahedan, Iran
چکیده [English]

Iran is the most populated country in the Middle East. As a part of its development plans, it needs to increase its energy resources and  specifically invest in renewable energies. Wind, as one of the sources of renewable energy, has a special place in this regard. This is due to the geography and topography of the country. In this study, the fuzzy system analysis process was used to weigh climatological and environmental variables on the purpose of determining suitable locations for building a wind power plant in the north of Sistan and Baluchestan province. The environmental variables were evaluated based on their influence and importance in the site selection process. The results showed that the north of the province can be categorized into four locations where wind farms can be established. They include locations with excellent (7142.45 Km²), good (1304.12 Km²), average (1635.65 Km²) and low potentials (6388.29 Km²). As the findings suggest, depending on the arrangement of 100 KW wind turbines, 307106 turbines can be installed in the region. The investment return period was calculated and found to be six years and seven months.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Site selection
  • Wind farm
  • Wind energy
  • Fuzzy logic
  • GIS
  • Wind turbine
  • Renewable energy
انتظاری، علیرضا و اسدی مهدی، (1394)، توان­سنجی نیروگاه­های بادی در استان سیستان و بلوچستان با روش فازی-ای. اچ .پی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال30، شماره3 ، شماره پیاپی 118،صص84-67.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سیستان ­و بلوچستان، (1395)، سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان، سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور، ریاست جمهوری.
جمیل، مجید، کمال عباسپور­ثانی و اسماعیل خراسانی، (1383)، فاصله بهینه بین توربین‌های بادی در نیروگاه بادی، نشریه انرژی ایران، سال هشتم، شماره 19، صص63-55.
حسین‌زاده، سیدرضا، (1376)، بادهای 120 روزه سیستان، فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی، سال دوازدهم، شماره 3، شماره پیاپی 46، صص 127-102.
حمیدیان­پور، محسن، عباس مفیدی و محمد سلیقه، (1395)، -الف، تحلیل ماهیت و ساختار باد سیستان، مجله ژئوفیزیک ایران، جلد10، شماره 10، صص109-83.
حمیدیان­پور، محسن، عباس مفیدی، محمد سلیقه، و بهلول علیجانی، (1395)، -ب، نقش توپوگرافی بر شبیه‌سازی ساختار باد سیستان در شرف فلات ایران، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال شانزدهم، شماره 43، صص 53-25.
خسروی، محمود، محمد ابراهیمی و محمود بهروزی، (1395)، بررسی وضعیت انرژی باد در استان خوزستان به منظور استفاده از توربین­های بادی، فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، سال 6، شماره پیاپی 22، صص42-29.
سازمان آب ­منطقه­ای استان سیستان و بلوچستان، ( 1395)، معاونت فنی و اجرایی. گزارشات و طرح های تحقیقاتی
سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، مدیریت امور اراضی، ( 1395)، واحد حدنگاری زمین.
سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معادن استان سیستان و بلوچستان، ( 1395)، معاونت فنی، واحد نقشه.
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان، (1395)، معاونت بخش معادن.
سرگلزایی، غلامرضا، (1392)، "ظرفیت­های بی­نظیر سیستان و بلوچستان برای تولید انرژی­های نو"، روزنامه خراسان، مورخ شنبه07/10/1392 ، شماره انتشار ۱۸۵۸۶،
صداقت، احمد و سید­امین رضویه، (1393)، پتانسیل سنجی انرژی باد برای نصب توربین بادی در استان سیستان و بلوچستان، فصلنامه مهندسی مکانیک شریف، دوره‌ی 3-30، شماره‌ی 2/2، صص29-21.
عزیزی، علی، حمیدرضا جعفری، بهرام ملک محمدی و فرامرز خوش­اخلاق، (1393)، مکان­یابی نیروگاه­های بادی با استفاده از مدل­های تحلیل سلسله مراتب فازی و تحلیل شبکه در استان اردبیل، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال چهاردهم، شماره 34.
عطایی­زاده، سمیه و منوچهر چیت­سازان، (1387)، امکان­سنجی تغذیه مصنوعی با استفاده از تکنیک­های GIS، همایش ژئوماتیک ، 22-23 اردیبهشت­ماه، سازمان نقشه­برداری کشور، تهران.
مفیدی، عباس، محسن حمیدیان پور ، محمد سلیقه و بهلول علیجانی، (1392)، تعیین زمان آغاز، خاتمه و طول مدت وزش باد سیستان با بهره­گیری از روش­های تخمین نقطه تغییر، جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره هشتم، صص 112-87.
مسعودیان، ابوالفضل، (1387)، اقلیم‌شناسی ایران. انتشارات دانشگاه اصفهان. چاپ اول.
مهدوی، عاطفه، محمد­رضا نوری امام­زاده­یی، رسول مهدوی نجف­آبادی و سید­حسن طباطبائی، (1390)، مکان­یابی عرصه­های مناسب تغذیه مصنوعی سفره­های زیرزمینی به روش منطق فازی در حوزه آبریز دشت شهر­کرد، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک، سال پانزدهم، شماره 56.صص 76-67
Catalina, C., and Jocea, F.A., .2016. GIS application for wind energy. Sustainable Solutions for Energy and Environment, EENVIRO. Energy Procedia   85 (2016) 132 – 140. doi: 10.1016/j.egypro.2015.12.28.
Baban, M.J. 2001, Developing A Geoinformatics-Based approach to locate wind farms in the Caribbean region, using Trinidad and Tobago as a case study, Proceedings of the Second Caribbean Environmental Forum and Exhibition (GEF-2), Parallel Session 15: Appropriate Environmental Technologies and Systems, At Trinidad.
Fthenakis,V, Haaren, R.V. 2011, GIS-based wind farm site selection using sptial multi-criteria analysis(SMCA):Evaluating the case for New York State, vol 15, pp:3332-3340.
Bennui,A, Rattanamanee,P, Puetpaiboon,U, Phukpattaranont, P and Chetpattananondh, K, 2007, Site S1election for large wind Turbine using Gis, PSU-UNS international conference on Engineering and Enviroment- ICEE-2007, Phuket May 10-11.
Effat, H. A. 2014, spatial modeling of optimum zones for wind farms using remote sensing and Geographic information system, application in the red sea, eygpt, Journal of Geographic information system, vol 6,pp: 358-374.
Farajzadeh, M, Taghilo, A, 2013, the wind energy potential zoning using GIS and fuzzy MCDM- based Approach (study Area: zanjan province,iran),vol. 20(2),pp: 45-60.
Fthenakis,V, Haaren, R.V. 2011, Gis-based wind farm site selection using sptial  multi-criteria analysis(SMCA):Evaluating the case for New York State, vol 15, pp:3332-3340.
Grassi, S, Chokani, N, Abhari,R.S. 2012, Large scale technical and economical assessment of wind energy potential a GIS, Energy Policy, vol 45, p 73-85.
Kentel, E, Duzgun, S and Nazli Yonca, A, 2010, GIbased environmental assessment of wind energy systems for spatial planning: A case study from western Turkey, vol.14, pp: 364-373.
Latinopoulos, D, Kechagia, K, 2015, A Gis- based multi- criteria evaluation for wind farm site selection. A regional scale application in Greece, vol 78, pp: 550-560.
Lootsma, F. A. 2005, Fuzzy Logic for Planning and Decision Making, Dordrecht, Kluwer Academic Publisher.
Nguyen, K. Q. 2007, wind energy in Vietnam: resource assessment, development status and future implications, vol 35, pp: 1405-1413.
Rodman, L. C. Meentemeyer, R. K. 2006, A geographic analysis of wind turbine placement in Northern California, vol 34, pp: 2137-2149.
Rhodes, Christopher J. The 2015 Paris climate change conference, 2016, Mar, Science Reviews 2000 Ltd, cop21, vol 99, pp: 97-104.
Tsoutsos, T, Tsitoura, I, kokologos, D and kalaitzakis, K, 2015, Sustainable siting process in Large Wind Farms Case study in Crete, Renewable Energy, vol 75, pp: 474-480.
Voiontas, D, Assimacopoulos, D and Mourelatos, A, Corominas, J, 1998, Evaluation of Renewable Energy potential using a GIS decision support system, Renewable Energy, vol 13, No. 3, Pp: 333-344.
Wheeler, E, Desai, M, 2016, Iran, vs Renewable Energy Potential, Middle East Institute, Article Section.