کلیدواژه‌ها = یزد
بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر یزد)

دوره 10، شماره 2، آبان 1401، صفحه 152-158

10.22034/grd.2022.2758

سید ولی الله میرحسینی؛ حسین خادمی؛ حمید رضا آخوندی


ارزیابی شاخص های هوشمندسازی در شهر یزد با استفاده از مدل ANP و تحلیل های GIS

دوره 9، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 45-64

علی حسن آبادی؛ سید علی المدرسی؛ احمد استقلال


تحلیل اکتشافی نیازهای اقتصادی جوامع روستایی بر اساس نظر مطلعان کلیدی (مطالعه موردی: استان یزد)

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 73-99

حجت رضایی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ علیرضا دربان آستانه


مقایسه دقت انواع روش‌های طبقه‌بندی در تهیه نقشه کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر یزد)

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 165-178

مرضیه خزائی؛ محمد زارع؛ محمدحسین مختاری؛ آناهیتا رشتیان؛ فهیمه عربی علی‌آباد