اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 477
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 258
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 140

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 107
تعداد مشاهده مقاله 97671
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 83612
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 43 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 32 روز
درصد پذیرش 8 %