اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 557
تعداد پذیرش 86
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 316
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 169

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 50
تعداد مشاهده مقاله 8093
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4698
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 40 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 48 روز
درصد پذیرش 15 %