اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 538
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 304
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 161

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 155
تعداد مشاهده مقاله 117656
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 101321
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 41 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 43 روز
درصد پذیرش 14 %