اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 494
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 274
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 148

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 130
تعداد مشاهده مقاله 101113
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 88884
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 42 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 24 روز
درصد پذیرش 10 %