اهداف و چشم انداز

 

هدف کلی از انتشار این نشریه پاسخگویی به نیاز محققین حوزه مناطق بیابانی است. پهنه­ های بیابانی بخشی از کشور ما و کمربندی از کشورهای روی زمین را پوشش داده است. این مناطق از ظرفیت ­های بالایی برخوردارند. علوم جغرافیایی با توانمندی­ های خود و رویکرد هم افزایی که دارند می ­توانند امکان بهره­ گیری از این ظرفیت­ ها را فراهم نمایند. انعکاس این توانمندی ها در نشریه کاوش های جغرافیائی هدف اصلی انتشار این نشریه است. بنابر این اهداف جزئی تر این نشریه به قرار زیر است:

 

- فراهم نمودن زمینه چاپ تحقیقات حوزه مناطق بیابانی در همه زمینه های جغرافیائی

 

- جلب نظرات اندیشمندان این حوزه و تضارب آرا در مسایل تخصصی مناطق بیابانی

 

-  تجمیع نتیجه تحقیقات حوزه مناطق بیابانی در ابعاد طبیعی، انسانی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی

 

- معرفی مراکز پژوهشی تخصصی حوزه مناطق بیابانی در سراسر جهان