تعداد مقالات ارسال شده  508
 تعداد مقالات رد شده  280
 تعداد مقالات پذیرفته شده  57
درصد پذیرش 11
 تعداد داوران  275

عنوان خلاصه استاندارد: GRDA

ناشر: دانشگاه یزد

صاحب امتیاز: دانشگاه یزد 

ترتیب انتشار: دو فصلنامه (علمی و پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

میانگین زمان داوری : 6هفته

نرخ پذیرش: 5 درصد 

نوع داوری: دو سو ناشناس

سیاست انتشار:  دسترسی آزاد به تمامی مقالات

رتبه نشریه براساس آخرین ارزیابی وزارت علوم: ب (پرتال نشریات علمی)

استفاده از مشابه یابی قبل از ارسال به داوری: دارد (سامانه مشابه یاب متون سمیم نور)

به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 676 هیأت رئیسه دانشگاه یزد (مورخ 28 /02 /1400) هزینه مصوب پردازش مقاله به صورت زیر است:

هزینه انتشار: 

 300000 تومان ( 150000 تومان هنگام پذیرش مقاله و 150000 تومان موقع چاپ)

 

شماره حساب: 2007518687، بانک تجارت (کد 20075) شعبه دانشگاه یزد، به نام درآمد انتشارات دانشگاه یزد

(لینک واریز: https://yazd.ac.ir/epay/press)

"نشریه کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) می باشدو از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید."

 

دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی، پذیرای مقالات علمی در حوزه جغرافیای انسانی اعم از شهری، روستایی، سیاسی، فرهنگی، گردشگری و حوزه جغرافیای طبیعی اعم از ژئومورفولوژی و اقلیم شناسی و حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، صرفا مربوط به مناطق بیابانی ایران و جهان می باشد. 

شماره جاری: دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1400 (نشریه علمی کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی. سال نهم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۴۰۰) 

4. تحلیل وضعیت فضاهای آموزشی مدارس ناحیه 2 کرمان

صفحه 65-86

حسین غضنفرپور؛ صادق کریمی؛ مصطفی خبازی؛ محسن پورخسروانی


8. ارزش‌گذاری اقتصادی اکوتوریسم کویر یزد با رویکرد توسعه پایدار

صفحه 149-172

سعیده مؤیدفر؛ سعید دهقان خاوری؛ مهدی اکابری تفتی؛ مهران فاطمی


10. الگوسازی و سنجش مؤلفه مسکن ایرانی‌-‌اسلامی درکلانشهر مشهد

صفحه 201-219

علی اصغر پیله ور؛ بهاره موستوفیان؛ الهه کاوسی


ابر واژگان