تعداد مقالات ارسال شده  565
 تعداد مقالات رد شده  320
 تعداد مقالات پذیرفته شده  88
درصد پذیرش 16
 تعداد داوران  330

عنوان خلاصه استاندارد: GRDA

ناشر: دانشگاه یزد

صاحب امتیاز: دانشگاه یزد 

ترتیب انتشار: دو فصلنامه (علمی و پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی: ۷ روز

میانگین زمان داوری : ۳ ماه

نرخ پذیرش: ۱6 درصد 

نوع داوری: دو سو ناشناس

رتبه نشریه براساس آخرین ارزیابی وزارت علوم: ب (پرتال نشریات علمی)

استفاده از مشابه یابی قبل از ارسال به داوری: دارد (سامانه مشابه یاب متون سمیم نور)

 

سیاست انتشار:  دسترسی آزاد به تمامی مقالات

 

 نشریۀ «کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی»  به‌طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق «Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)» رعایت می‌کند.

 لازم به ذکر است نشریه علمی کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی تنها مقالات علمی پژوهشی را بررسی و پس از داوری به چاپ می رساند.

 

به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 676 هیأت رئیسه دانشگاه یزد (مورخ 28 /02 /1400) هزینه مصوب پردازش مقاله به صورت زیر است:

هزینه انتشار: 

 300000 تومان ( 150000 تومان هنگام پذیرش مقاله و 150000 تومان موقع چاپ)

 شماره حساب: 2007518687، بانک تجارت (کد 20075) شعبه دانشگاه یزد، به نام درآمد انتشارات دانشگاه یزد

(لینک واریز: https://yazd.ac.ir/epay/press)

"نشریه کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) می باشدو از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید."

  نشریه کاوشهای مناطق بیابانی عطف به نامه شماره ۷۹۹ مورخ ۲۰/۱۱/  ۱۳۹۹ با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران همکاری دارد.

 

دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی، پذیرای مقالات علمی در حوزه جغرافیای انسانی اعم از شهری، روستایی، سیاسی، فرهنگی، گردشگری و حوزه جغرافیای طبیعی اعم از ژئومورفولوژی و اقلیم شناسی و حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، صرفا مربوط به مناطق بیابانی ایران و جهان می باشد. 

شماره جاری: دوره 10، شماره 2، آبان 1401، صفحه 1-158 

ابر واژگان