تعداد مقالات ارسال شده  557
 تعداد مقالات رد شده  316
 تعداد مقالات پذیرفته شده  86
درصد پذیرش 15
 تعداد داوران  326

عنوان خلاصه استاندارد: GRDA

ناشر: دانشگاه یزد

صاحب امتیاز: دانشگاه یزد 

ترتیب انتشار: دو فصلنامه (علمی و پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی: ۷ روز

میانگین زمان داوری : ۳ ماه

نرخ پذیرش: ۱۲ درصد 

نوع داوری: دو سو ناشناس

رتبه نشریه براساس آخرین ارزیابی وزارت علوم: ب (پرتال نشریات علمی)

استفاده از مشابه یابی قبل از ارسال به داوری: دارد (سامانه مشابه یاب متون سمیم نور)

 

سیاست انتشار:  دسترسی آزاد به تمامی مقالات

 

 لازم به ذکر است نشریه علمی کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی تنها مقالات علمی پژوهشی را بررسی و پس از داوری به چاپ می رساند.

 

به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 676 هیأت رئیسه دانشگاه یزد (مورخ 28 /02 /1400) هزینه مصوب پردازش مقاله به صورت زیر است:

هزینه انتشار: 

 300000 تومان ( 150000 تومان هنگام پذیرش مقاله و 150000 تومان موقع چاپ)

 شماره حساب: 2007518687، بانک تجارت (کد 20075) شعبه دانشگاه یزد، به نام درآمد انتشارات دانشگاه یزد

(لینک واریز: https://yazd.ac.ir/epay/press)

"نشریه کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) می باشدو از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید."

  نشریه کاوشهای مناطق بیابانی عطف به نامه شماره ۷۹۹ مورخ ۲۰/۱۱/  ۱۳۹۹ با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران همکاری دارد.

 

دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی، پذیرای مقالات علمی در حوزه جغرافیای انسانی اعم از شهری، روستایی، سیاسی، فرهنگی، گردشگری و حوزه جغرافیای طبیعی اعم از ژئومورفولوژی و اقلیم شناسی و حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، صرفا مربوط به مناطق بیابانی ایران و جهان می باشد. 

شماره جاری: دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401 

آشکار‌سازی تغییرات زمانی-مکانی بارش‌های جنوب شرق ایران

صفحه 47-65

احمد مزیدی؛ وحید سلامتی هرمزی؛ کمال امیدوار؛ غلامعلی مظفری


بررسی مؤلفه‌های کالبدی – محیطی تأثیرگذار بر امنیت گردشگران در بافت‌های ‌تاریخی ‌شهریزد

صفحه 101-119

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ حسن حکمت نیا؛ اسحاق جلالیان؛ منصور رضاعلی؛ فهیمه جمالی هنجنی


تبیین نقش مکان های سوم در پایداری اجتماعی شهر اصفهان

صفحه 217-237

هاجر ناصحی؛ حمید صابری؛ صفر قائد رحمتی؛ احمد خادم الحسینی


ابر واژگان