پتانسیل‌یابی کویرهای استان یزد در صنعت اکوتوریسم با توجه به مدل‌های تحلیل فرمی

شناسنامه علمی شماره

چکیده

امروزه صنعت گردشگری (توریسم) به عنوان بخشی مهم و اصلی در اقتصاد جهانی به شمار می‌رود و در بین انواع مختلف گردشگری، طبیعت گردی، ابزاری مناسب جهت دستیابی به گردشگری پایدار می­باشد .اکوتوریسم پدیده­ای نسبتاً تازه در صنعت گردشگری است که تنها بخشی از کل این صنعت را تشکیل می­دهد و بسیاری از کشورهای جهان را بر آن داشته است که سرمایه گذاری­های عمده­ای را به این بخش، به لحاظ درآمدزایی فراوان آن اختصاص دهند.
از جمله مهم­ترین جاذبه­های طبیعی، مناطق کویری و بیابانی هستند که حدود 90 درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده­اند. وجود چنین وسعتی از نواحی خشک، لزوم توجه به پتانسیل های مناطق مذکور را در زمینه صنعت اکوتورسیم و ژئوتوریسم، به ویژه در استان یزد که در مرکز ایران و در حاشیه دشت کویر و دشت و بیابان لوت قرار گرفته است، ضروری می­سازد. به طور کلی می­توان گفت کویر یکی از چشم اندازهای غالب استان یزد است و به هر حال در الگوی توسعه منطقه­ای نمی­توان چشم اندازهای فوق را در توسعه این منطقه به دست فراموشی سپرد. در این میان کویرهای استان یزد به دلیل برخورداری از چشم اندازهای طبیعی و تنوع زیستی بالا، از پتانسیل بالایی برای جذب اکوتوریست برخوردار است.
در این پژوهش به منظور ارزیابی توانمندی اکوتوریستی کویرهای استان یزد از روش تحلیل فرمی استفاده شد. در این روش، ابتدا پس از انجام بازدیدهای میدانی مکرر با به کارگیری مدل فرمی، طبقه‌بندی کویرهای استان یزد انجام گرفت. در طبقه‌بندی فرمی با استناد به شاخص­های فرم شناسی و واحدهای فرمی، سه گروه مختلف تشخیص داده شد. در این سه مدل، چشم اندازهای کلی هر یک از سه گروه به دست آمد و اختلاف فرمی آن‌ها مشخص گردید. بدون تردید وجود واحدهای متعدد فرمیک به معنای توانمندی­های متفاوت آمایشی است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the capacities of deserts in Yazd Province for tourism industry using the formic analysis model

چکیده [English]

Nowadays, tourism is considered as the main sector of the world economy, and ecotourism is a proper tool for achieving permanent tourism revenues. Ecotourism is almost a new phenomenon in tourism industry and forms just a part of this great industry. Most countries around the world allocate formidable budgets to this sector because of its enormous income. Without careful planning and attention to ecological, local, cultural and social capabilities of regions, tourism industry will cause some problems in these regions. Deserts and dry lands are among the most important natural attractions which contain about 90 percent of the country’s area. With such an expanse of dry lands, paying attention to the potentials of these regions in the field of ecotourism and geotourism industry is necessary especially in Yazd Province, which is located in the center of Iran and in the margin of Lout plain and Kavir plain. Generally speaking, deserts are part of the main landscape of Yazd Province. In development patterns of the region, one cannot ignor the role of deserts. In this research, the formic analysis method was used in order to assess the eco-tourist capacities of deserts in Yazd Province. In this method, after repeated field visits, the deserts of Yazd Province were classified by using the formic model. Through three related models, the general landscape of each group was obtained, and their formic differences were etermined. Undoubtedly, different formic units show different preparatory capacities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yazd
  • Ecotourism
  • Formic analysis model
  • Desert regions