برآورد ارزش تفریحی پارک ملت شهر زاهدان با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط و مدل لاجیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پارک ملت زاهدان یک پارک جنگلی مصنوعی است. این پارک به لحاظ عملکردی، دارای عملکردی در سطح منطقه می­باشد و محیطی برای تفریح شهروندان و مسافران در ایام تعطیلات سال و پایان هفته را فراهم می­آورد. هدف مقاله حاضر، برآورد ارزش تفریحی پارک ملت زاهدان از دیدگاه بازدیدکنندگان و عوامل موثر بر تمایل به پرداخت افراد با استفاده از روش ارزش­گذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه است. برای این منظور، با استفاده از 300 پرسشنامه تکمیل شده توسط بازدیدکنندگان، میزان تمایل به پرداخت افراد با به کارگیری الگوی لاجیت اندازه­گیری شد. نتایج نشان می­دهد که 3/60 درصد درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از پارک هستند. همچنین، متغیرهای درآمد خانوار، اندازه­ی خانوار، میزان رضایت از امکانات پارک و قیمت پیشنهادی اثر معنی­داری روی احتمال تمایل به پرداخت افراد دارند، ولی متغیرهای سن و جنس و تحصیلات بر روی ارزش تفریحی بی­تأثیر بوده است. میزان میانگین تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و گردشگران8570 ریال است. بنابراین، ارزش تفریحی پارک ملت زاهدان سالانه معادل 599900000 تومان می­باشد. توسعه شبکه حمل و نقل جهت رفت و آمد سریع و راحت به پارک، تبلیغات و اطلاع­رسانی به مردم نسبت به اهمیت و ارزش تفریحی پارک و ... از مواردی هستند که در جهت افزایش کارایی و حفظ و نگهداری پارک مزبور موثر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Probability of wind erodibility in Khuzestan province

چکیده [English]

In many parts of the world, wind has a main and powerful role in displacing soil particles and eroding the earth surface. Khuzestan province is among the regions in Iran where the wind is a powerful factor of soil erosion and transportation. In the current study, in order to evaluate the erodibility and transportation of soil by wind in Khoozestan province under dry conditions, the data were obtained from 58 stations during the period 1987-2010. Due to the effects of humidity and precipitation on soil erosion, wind thresholds were used for erosion of different particles, e.g. silt, clay, and sand, during non-rainy days. The findings, illustrated in maps, indicate that most of the wind erodibility has happened in the southern, southwestern, and western parts of the province where the wind speed is high, its variability is low, and precipitation is low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wind erosion
  • Wind power
  • Khuzestan
  • Conditional probability