کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
ارزیابی شاخص های هوشمندسازی در شهر یزد با استفاده از مدل ANP و تحلیل های GIS

دوره 9، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 45-64

علی حسن آبادی؛ سید علی المدرسی؛ احمد استقلال


بررسی عوامل مؤثر در وقوع فروچاله¬های دشت ابرکوه و تهیه¬ی نقشه¬ی خطر نواحی مستعد بروز آن

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 17-34

دکترامیر کرم؛ دکترپرویز ضیائیان؛ نعیمه السادات محصل همدانی