کلیدواژه‌ها = درجه ساعت گرمایش(HDH)
مدل‌سازی درجه ساعت گرمایش (HDH) سپیده دم مناطق خشک و بیابانی داخلی ایران

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-32

10.29252/grd.2018.1235

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ الهام مهدوی نژاد