کلیدواژه‌ها = آب زیرزمینی
مدلسازی زمانی- مکانی سطح تراز آب‌های زیرزمینی دشت جاسک طی سال‌های 1376 الی 1392

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 65-85

مرتضی امیدی پور؛ آتنا معین مهر؛ سیروس هاشمی دره بادامی؛ محمد اسکندری نسب؛ محمد بیرانوند