نویسنده = فرضعلی سالاری سردری،
تعداد مقالات: 2
1. ظرفیّت‌سنجی گردشگری ساحلی پایدار، مطالعة موردی: شهرستان کنگان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 123-146

دکتر ژیلا سجادی؛ فرضعلی سالاری سردری،؛ مریم بیرانوندزاده ،؛ محمد حسین بوچانی،


2. ارزیابی توسعه پایدار شهری در شهر زابل با تأکید بر رویکرد CDS

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 159-183

فرضعلی سالاری سردری،؛ سید دانا علی­زاده،؛ مریم بیرانوندزاده،