نویسنده = فرضعلی سالاری سردری،
ظرفیّت‌سنجی گردشگری ساحلی پایدار، مطالعة موردی: شهرستان کنگان

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 123-146

دکتر ژیلا سجادی؛ فرضعلی سالاری سردری،؛ مریم بیرانوندزاده ،؛ محمد حسین بوچانی،


ارزیابی توسعه پایدار شهری در شهر زابل با تأکید بر رویکرد CDS

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 159-183

فرضعلی سالاری سردری،؛ سید دانا علی­زاده،؛ مریم بیرانوندزاده،