نویسنده = mehdi ahmadi
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و توسعه فرسایش خندقی (مطالعه‌ موردی: حوضه دشت‌کهور در استان فارس)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 53-84

دکترمجتبی یمانی؛ دکترسید محمد زمان¬زاده؛ مهدی احمدی