کلیدواژه‌ها = مؤلّفة نصف‌النّهاری باد
تحلیل فضایی رودباد جنب‎حارّه در مناطق بیابانی خاورمیانه و شمال آفریقا با تأکید بر ایران

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 103-121

دکتر حسین عساکره؛ دکتر هوشنگ قائمی؛ آذر بیرانوند