کلیدواژه‌ها = جنوب شرق ایران
آشکار‌سازی تغییرات زمانی-مکانی بارش‌های جنوب شرق ایران

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 47-65

احمد مزیدی؛ وحید سلامتی هرمزی؛ کمال امیدوار؛ غلامعلی مظفری