کلیدواژه‌ها = ارزش‌گذاری اقتصادی
ارزش‌گذاری اقتصادی اکوتوریسم کویر یزد با رویکرد توسعه پایدار

دوره 9، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 149-172

سعیده مؤیدفر؛ سعید دهقان خاوری؛ مهدی اکابری تفتی؛ مهران فاطمی