تعیین دقت مدل SEBS در برآورد تبخیر و تعرق واقعی در منطقه یزد

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-16

مریم حیدر نژاد؛ دکترمحمد زارع ارنانی؛ مجتبی پاک پرور


مدل‌سازی درجه ساعت گرمایش (HDH) سپیده دم مناطق خشک و بیابانی داخلی ایران

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-32

10.29252/grd.2018.1235

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ الهام مهدوی نژاد


بررسی آشفتگی در میکرولندفرمهای پلایای میقان با استفاده از روش فراکتال

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-19

بهاره میرزاخانی؛ عقیل مددی؛ زهرا حجازی زاده


بررسی مورفولوژی تپه های ماسه ای و انطباق آن با داده های باد در منطقه ریگ زرین

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-27

محمد شریفی پیچون؛ کمال امیدوار؛ زینب میری


مدل سازی شاخص های موثر بر پذیرش پیاده روی شهروندان (نمونه موردی: شهر کاشان)

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-20

یونس غلامی؛ روح الله میرزایی؛ مرضیه رادکیانی


تحلیل فضایی جزایر حرارتی شهر قم به عنوان نمایه ای از محیط زیست شهری

دوره 10، شماره 2، آبان 1401، صفحه 1-11

10.22034/grd.2022.17201.1501

فاطمه روانبخش؛ یونس خسروی؛ عبدالحسین پری زنگنه


بررسی عوامل مؤثر در وقوع فروچاله¬های دشت ابرکوه و تهیه¬ی نقشه¬ی خطر نواحی مستعد بروز آن

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 17-34

دکترامیر کرم؛ دکترپرویز ضیائیان؛ نعیمه السادات محصل همدانی


بررسی شکل و دانه‌سنجی ذرّات ماسه در مناطق داخلی و ساحلی ایران (مطالعة موردی: ریگ مرنجاب- ساحل جاسک)

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 17-35

دکترعلی شهریار؛ دکتر قاسم لرستانی؛ دکتر مهران مقصودی


آشکار سازی تغییرات جزیره گرمایی شهر اصفهان با تأکید بر توسعه شهری

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 21-39

احمد مزیدی؛ کمال امیدوار؛ غلامعلی مظفری؛ زهرا تقی زاده


بهینه‌سازی پوشش سایه درختان بر یک ساختمان در نواحی گرمسیری با استفاده از GIS و روش فراابتکاری ACO (مطالعه موردی: شهر سمنان)

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 21-49

محسن قدس؛ حسین آقامحمدی زنجیرآباد؛ علیرضا وفایی نژاد؛ علیرضا قراگوزلو؛ سعید بهزادی


بررسی اثرات عوامل اقلیمی بر گرد و غبار، مطالعه موردی: غرب استان خراسان رضوی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 25-45

مریم نعیمی؛ محمدجواد یوسفی؛ محمد خسروشاهی؛ سمیرا زندی فر؛ زهره ابراهیمی خوسفی