تحلیل پدیده گرد و غبار در جنوب و مرکز استان فارس

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 85-114

دکترکمال امیدوار؛ زهرا امیدی،


پهنه‌بندی اثرات اقلیمی بر ابنیه اداری با تاکید بر فاکتورهای تابشی (مطالعه موردی: شهر کرمان)

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 87-112

علی یظهری کرمانی؛ فرشاد نصرالهی؛ محمدجواد مهدوی نژاد


تدوین راهبردهای مدیریتی حفاظت و احیای تالاب جازموریان با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندمعیارة VIKOR

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 107-135

مهدی فولادی؛ رسول مهدوی نجف آبادی؛ مرضیه رضایی؛ حمید مسلمی


شناسایی پیشران‌های کلیدی مؤثر در گردشگری پایدار و تدوین مطلوب-ترین سناریو (مورد پژوهی: شهر تاریخی میبد)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 113-131

محمد حسین سرایی؛ یحیی علیزاده شورکی؛ محمدرضا رضایی


تحلیل فضایی رودباد جنب‎حارّه در مناطق بیابانی خاورمیانه و شمال آفریقا با تأکید بر ایران

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 103-121

دکتر حسین عساکره؛ دکتر هوشنگ قائمی؛ آذر بیرانوند


تحلیل اثرات کالبدی گسترش خانه‌های دوم بر روستاها، مطالعه موردی: دهستان شیرکوه، استان یزد

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 115-137

دکترمحمدرضا رضوانی،؛ حمیدرضا باغیانی؛ بهرام هاجری،


تحلیل اکولوژی شهر تهران با تأکید بر شاخص‌های اکولوژی امنیتی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 119-148

10.29252/grd.2018.1245

احمد پوراحمد؛ نسرین اباذری؛ اصغر حیدری؛ هادی غنی زاده قاسم آبادی


ظرفیّت‌سنجی گردشگری ساحلی پایدار، مطالعة موردی: شهرستان کنگان

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 123-146

دکتر ژیلا سجادی؛ فرضعلی سالاری سردری،؛ مریم بیرانوندزاده ،؛ محمد حسین بوچانی،