کلیدواژه‌ها = بارش
بررسی روند و پیش بینی بارش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در کاشان

دوره 10، شماره 2، آبان 1401، صفحه 41-53

10.22034/grd.2022.17739.1522

کمال امیدوار؛ نظام تنی؛ محمد جواد ایزدی


آشکار‌سازی تغییرات زمانی-مکانی بارش‌های جنوب شرق ایران

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 47-65

احمد مزیدی؛ وحید سلامتی هرمزی؛ کمال امیدوار؛ غلامعلی مظفری


بررسی و تحلیل اقلیم کشاورزی برنج در شهرستان لنجان

دوره 9، شماره 2، آبان 1400، صفحه 67-86

کمال امیدوار؛ صفورا رجبی؛ مهران فاطمی


تاثیر لکه‌های خورشیدی بر بارش فصلی و سالانه با استفاده از آنالیز موجک مطالعه موردی (اصفهان و کاشان)

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 83-106

کمال امیدوار؛ راضیه نادری بنی؛ معصومه نبوی زاده