نویسنده = مصطفی امیرفخریان
بازآفرینی شهری از محتوا تا اقدام؛ تحلیل تصمیمات مدیریت شهری مشهد در بافت فرسوده در باز زمانی 1378-1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

10.22034/grd.2023.19160.1554

فائزه زراعتکار؛ مصطفی امیرفخریان؛ امیدعلی خوارزمی