دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-264 

مقاله پژوهشی

بررسی آشفتگی در میکرولندفرمهای پلایای میقان با استفاده از روش فراکتال

صفحه 1-19

بهاره میرزاخانی؛ عقیل مددی؛ زهرا حجازی زاده


آشکار سازی تغییرات جزیره گرمایی شهر اصفهان با تأکید بر توسعه شهری

صفحه 21-39

احمد مزیدی؛ کمال امیدوار؛ غلامعلی مظفری؛ زهرا تقی زاده


تحلیل و ارزیابی آسیب پذیری بافت فرسوده و ناپایدار شهر بجنورد در برابر زلزله

صفحه 41-63

یعقوب ابدالی؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ کرامت الله زیاری


مدلسازی زمانی- مکانی سطح تراز آب‌های زیرزمینی دشت جاسک طی سال‌های 1376 الی 1392

صفحه 65-85

مرتضی امیدی پور؛ آتنا معین مهر؛ سیروس هاشمی دره بادامی؛ محمد اسکندری نسب؛ محمد بیرانوند


تحلیل مورفومتریک تپه های ماسه ای و سرعت جابجایی آن ها در دشت سیستان

صفحه 149-164

مهدی حیدری نسب؛ امیر کرم؛ حسین نگارش؛ احمد پهلوانروی


مقایسه دقت انواع روش‌های طبقه‌بندی در تهیه نقشه کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر یزد)

صفحه 165-178

مرضیه خزائی؛ محمد زارع؛ محمدحسین مختاری؛ آناهیتا رشتیان؛ فهیمه عربی علی‌آباد