کلیدواژه‌ها = اکولوژی امنیتی
تحلیل اکولوژی شهر تهران با تأکید بر شاخص‌های اکولوژی امنیتی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 119-148

10.29252/grd.2018.1245

احمد پوراحمد؛ نسرین اباذری؛ اصغر حیدری؛ هادی غنی زاده قاسم آبادی