کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی استراتژیک
راهبرد توسعه گردشگری پایدار در شهر نی‌ریز با استفاده از تحلیل استراتژیک SOAR

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 51-74

10.29252/grd.2018.1237

محمدحسین سرایی؛ محبوبه نوری؛ زهرا آسیابانی