کلیدواژه‌ها = سکونتگاه‌ روستایی
تحلیلی بر کیفیت مکان در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان ممسنی (مطالعه موردی: بخش دشمن‌زیاری)

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 195-220

دکتر غریب فاضل‌نیا،؛ دکترعلی شمس‌الدینی،؛ کیومرث دهقانی