کلیدواژه‌ها = تحلیل فضایی
تحلیل فضایی الگوی مصرف انرژی بخش خانگی در محلات شهر بیرجند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22034/grd.2023.18954.1548

مصطفی امیرفخریان؛ سحر سفالگر


تحلیل اکتشافی الگوی توزیع فضایی فقر قابلیتی در شهر نورآباد ممسنی

دوره 9، شماره 2، آبان 1400، صفحه 225-243

محسن احدنژاد؛ میلاد حسنعلی زاده