کلیدواژه‌ها = مطالعه ساختار‌یافته
مطالعه‌ای ساختار یافته: رابطه چشم انداز بیابانی و توسعه گردشگری در مناطق گرم و خشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.22034/grd.2022.18597.1538

فاطمه خالقیان؛ علی شرقی