کلیدواژه‌ها = کواترنر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پالئوکلیمای حوضه آبخیز جاجرود به کمک شواهد یخچالی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 185-201

دکترسید مرتضی ابطحی