کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار شهری
مدل‌سازی ساختاری سنجش پذیرش اجتماعی شهر فشرده (مورد مطالعه: شهر اهواز)

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 189-216

محمود آروین؛ احمد پوراحمد


ارزیابی توسعه پایدار شهری در شهر زابل با تأکید بر رویکرد CDS

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 159-183

فرضعلی سالاری سردری،؛ سید دانا علی­زاده،؛ مریم بیرانوندزاده،