کلیدواژه‌ها = طرح جامع
ارزیابی توسعه پایدار شهری در شهر زابل با تأکید بر رویکرد CDS

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 159-183

فرضعلی سالاری سردری،؛ سید دانا علی­زاده،؛ مریم بیرانوندزاده،