کلیدواژه‌ها = باد
بررسی مورفولوژی تپه های ماسه ای و انطباق آن با داده های باد در منطقه ریگ زرین

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-27

محمد شریفی پیچون؛ کمال امیدوار؛ زینب میری


تحلیل پدیده گرد و غبار در جنوب و مرکز استان فارس

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 85-114

دکترکمال امیدوار؛ زهرا امیدی،