کلیدواژه‌ها = شهرستان ابرکوه
پهنه‌بندی نواحی مستعد وقوع روانگرایی با استفاده از مدل فازی: شهرستان ابرکوه، استان یزد

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 53-75

دکتر داریوش مهرشاهی؛ نعیمه‌السادات محصل همدانی


بررسی عوامل مؤثر در وقوع فروچاله¬های دشت ابرکوه و تهیه¬ی نقشه¬ی خطر نواحی مستعد بروز آن

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 17-34

دکترامیر کرم؛ دکترپرویز ضیائیان؛ نعیمه السادات محصل همدانی