کلیدواژه‌ها = تپه ماسه ­ای
بررسی مورفولوژی تپه های ماسه ای و انطباق آن با داده های باد در منطقه ریگ زرین

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-27

محمد شریفی پیچون؛ کمال امیدوار؛ زینب میری