نویسنده = بهاره میرزاخانی
بررسی آشفتگی در میکرولندفرمهای پلایای میقان با استفاده از روش فراکتال

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-19

بهاره میرزاخانی؛ عقیل مددی؛ زهرا حجازی زاده