نویسنده = محمد حسین سرایی
برنامه ریزی بازآفرینی بافت های تاریخی کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22034/grd.2023.18507.1536

محمد حسین سرایی؛ مسلم قاسمی؛ میترا رستم زاده


شناسایی پیشران‌های کلیدی مؤثر در گردشگری پایدار و تدوین مطلوب-ترین سناریو (مورد پژوهی: شهر تاریخی میبد)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 113-131

محمد حسین سرایی؛ یحیی علیزاده شورکی؛ محمدرضا رضایی